Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Logo
MRAVENCI - EX domečky, 2 ks
MRAVENCI - EX domečky, 2 ks
Sdílejte
MRAVENCI - EX domečky, 2 ks
Cena
112 ,-
Dostupnost skladem
Množství

 

Mravenci - EX domečky.
Je doporučen pro použití: bytové prostory(včetně kuchyní)
Potravinářské provozy:
Výrobny: výrobní závody, kuchyně veřejného stravování, jatka apod. Sklady: prodejny potravin, skladiště, sklady surovin, sila (mimo prostorů se skladovaným obilím) apod. Provozovny: restaurace, veřejné kuchyně apod.

Veřejné budovy:
Nepřetržitě navštěvované prostory včetně nemocničních oddělení, hotelů, veřejných lázní, obecních budov, kostelů, hal, komunitních center, kin apod.

Aplikační dávka:

Vnitřní prostor(0.35g/m2) => 1 box/4 m2
Venkovní prostor (0,23g/m2) => 1 box /6 m2

Standardní věty o nebezpečnosti:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zachazení:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obal a nespotřebený přípravek jako nebezpečný odpad podle platných právních předpisů. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Chcete více informací o produktu MRAVENCI - EX domečky, 2 ks? Zašlete nám svůj dotaz.
* Hvězdičkou označené položky jsou povinné