Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Logo

Vrácení a výměna zboží

Vrácení zboží

Nevyhovuje Vám zboží zakoupené prostřednictvím našeho v e-shopu www.armyeshop.cz a chcete ho vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů? Zcela jistě to není žádný problém a občanský zákoník na toto pamatuje.

Spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).  Odstoupení od smlouvy oznámí tuto skutečnost spotřebitel prodávajícímu dopisem nebo emailem /Kontaktní informace naleznete na našem webu/. K tomuto úkonu může spotřebitel použít přiložený formulář v závěru tohoto textu. Do 14ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit zboží zpět prodávajícímu a to na náklady spotřebitele. Do 14ti dnů od vrácení zboží převede prodávající kupní cenu zboží na uvedený účet spotřebitele.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Zboží určené k vrácení zasílejte na adresu naší provozovny:
ZOOBARA, Trojanova 49/50, Rakovník, 269 01
Zboží nezasílejte na dobírku, nebylo by převzato. Do balíku přiložte fakturu a vyplněný formulář pro vrácení zboží

 

Výměna zboží
Zvolili jste špatnou velikost nebo se Vám zboží nelíbí a chete ho vyměnit za jiné?
Zboží řádně zabalte a pošlete pojištěné na adresu naší provozovny. V tomto případě si stahněte formulář na výměnu zboží, který naleznete na konci tohoto článku, vyplňte jej a přiložte do zásilky. Náklady na výměnu zboží - jeho odeslání  zpět zákazníkovi,popř. rozdíl kupní ceny, hradí zákazník.
ZOOBARA, Trojanova 49/50, Rakovník, 269 01